Rovásfordító API dokumentáció

A Rovásfordító API használata a forrás megjelölésével teljesen ingyenes

Kérés

Az API 2 paramétert vár GET metódusban:
    http://rovasfordito.hu/api/?text=<szöveg>[&fields=<mező,mező,mező>]

Válasz

Az API 6 paramétert ad vissza JSON Object formájában

Példák

Kérés szöveggel és csak a rovás mezővel

Kérés

http://rovasfordito.hu/api/?text=Isten áld meg a magyart&fields=rune

Válasz

{
	"version": "2.0.1.2",
	"rune": {
		"ltr": "Isten Ald meg a maGart",
		"rtl": "traGam a gem dlA netsI"
	}
}
		


Kérés szöveggel és a rovás, latin és számok mezővel

Kérés

http://rovasfordito.hu/api/?text=A magyarok Árpád vezetésével 895-ben jöttek a Kárpát-medencébe. István 1000-ben lett király.&fields=rune,latin,numbers

Válasz

{
	"version": "2.0.1.2",
	"latin": "A magyarok Árpád vezetésével 895-ben jöttek a Kárpát-medencébe. István 1000-ben lett király.",
	"rune": {
		"ltr": "A maGarok ArpAd vezetEsEvel YyyyBVXXXXY-ben jqttek a KArpAt-medencEbe. IstvAn M-ben lett kirAL.",
		"rtl": ".LArik ttel neb-M nAvtsI .ebEcnedem-tAprAK a kettqj neb-YXXXXVByyyY levEsEtezev dAprA koraGam A"
	},
	"numbers": {
		"ltr": [
			"YyyyBVXXXXY",
			"M"
		],
		"rtl": [
			"YyyyBVXXXXY",
			"M"
		]
	}
}
		


Kérés szöveggel és a rovás és fontFace mezővel

Kérés

http://rovasfordito.hu/api/?text=...A rovás a kulcs, mely megoldja a bilincset.&fields=rune,fontFace

Válasz

{
	"version": "2.0.1.2",
	"rune": {
		"ltr": "...A rovAs a kulC, meL megoldja a bilinCet.",
		"rtl": ".teCnilib a ajdlogem Lem ,Cluk a sAvor A..."
	},
	"fontFace": "http://rovasfordito.hu/api/runes.css"
}